סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017
נכתב על ידי: איתמר כוכבי
תאריך: 02/11/17

''

סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017

 

מרצה: ד"ר איתמר כוכבי, רו"ח-עו"ד

טכניון – חשבונאות ניהולית מתקדמת - סילבוס

חשבונאות ניהולית מתקדמת (094822)

סמסטר חורף תשע"ח

1. מטרת הקורס

הקורסנועד להקנות לסטודנט ידע מתקדם בנושא הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמהובעיקר ביקורת     הקשורה להכנסות ולהוצאות. הקורס מהווה העמקת הידע שנלמדבקורסי המבוא "חשבונאות פיננסית     ניהולית" (094821) ו"חשבונאות ניהולית"(094812) והרחבתו. יושם דגש על השימוש שנעשה במידע החשבונאי לצורך קבלתהחלטות ניהוליות. במסגרת הקורס נדון בהרחבה בנושאים הבאים:

א.      הבנת הדוחות הכספיים הפיננסיים והקשר בינם לבין החשבונאות הניהולית המתקדמת.

ב.      הרחבת מושגי עלות החומרים, עבודה, אנגריה ועקיפות.

ג.        ניתוח והסבר מפורט של נושא ההוצאות העקיפות.

ד.      מוקדי יצור ומוקדי רווח.

ה.      ניתוח כדאיות השקעה וקבלת החלטות.

ו.        תמחיר לפי תהליכים והשוואתו לתמחיר הזמנה.

ז.       הסטיות בהכנסות ובהוצאות (כולל מחלקות שירות).

ח.      תקציב.

ט.      פתרון בעיות כדאיות (תחשיבים מבוססי תמחיר).

י.        מוצרים משותפים למוצרי לוואי.

יא.   תקצוב השקעות הון.

יב.    תמחיר תקן עלויות.

יג.     נושאים נוספים ואקטואליים ישולבו בהתאמה במסגרת נושאי הקורס.

2. דרישות קדם לקורס

קבלתציון עובר, לפחות, בכל אחד מהקורסים הנ"ל: קורס "חשבונאות פיננסיתניהולית" (094821) או לחילופין הקורסים "חשבונאות  פיננסית" (094811)ו"חשבונאות ניהולית" (094812).

3. שיטת לימוד

א. הקורס הנו בן סמסטר אחד, בו תינתן הרצאה שבועית אחת ביום ד' בין השעות 16:30 עד 18:00.

ב. תרגול יינתן אחת לשבוע, בהיקף של שעה, בקבוצת תרגיל אחת ביום ד' מיד לאחר ההרצאה.

ג.  הדגש בשיעורים יושם על הקניית "גישה תמחירית" ושיטת חשיבה יישומית לפתרון בעיות בתמחיר

תקציב וחשבונאות ניהולית.

ד. התרגול יתבסס ברובו על החומר הנלמד בהרצאות.

ה. תוכנית הלימוד מחולקת לנושאים - לקראת כל נושא יש לקרוא את החומר הרלוונטי בספרות.

4. דרישות מעבר

א.   תרגילים: יש להכין את התרגילים לכל תרגול בהתאם לדרישות המתרגל .

ב.    בוחן: בוחן על החומר הנלמד ייקבע בשיעור בתחילת הסמסטר.

ג.     בחינה מסכמת: הבחינה תיערך ללא שימוש בחומר עזר. ציון עובר במבחן מהווה תנאי למעברהקורס. סטודנט אשר לא עבר את הבחינה ציון הבוחן לא ייחשב בשקלול עד להצלחתובבחינה.

ד.    נוכחות: קיימת חובת נוכחות של 60%. אי הגעה לשיעורים, בשיעור גבוה מ-60%, מחייבת אישור בכתב מהמרצה או המתרגל.

ה.   קריאות חובה: את קריאות החובה יש לקרוא לקראת ובמשך לימוד הנושא אליו הן מתייחסות.

ו.     מבנה הציון הסופי:

(1) בוחן קריאה (במידה ויתקיים)         10%

(2) בחינה מסכמת                          90%  .

100%

5. שיטת לימוד

רשימת הספרות כוללת חומר לקריאות חובה וכן לקריאות נוספות מומלצות:

  1. ד"ר איתמר כוכבי - רווחה בעולם קפיטליסטי.
  2. י. ינובסקי - יסודות התמחיר.
  3. יהושע לבנת - מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר.
  4. י. גולדשמידט - תורת התמחיר והתקציב.
  5. ראובן איינהורן - התקציב העסקי והניהולי.
  6. Shillinglaw  - COST ACCOUNTING.
  7. ראובן איינהורן - תמחיר להלכה ולמעשה.
  8. תקצוב השקעות הון - בהוצאת המכון לפריון העבודה והייצור.
  9. שתיהרצאות בערוץ האקדמי של אוניברסיטת חיפה – חשבונאות ניהולית חלק א' וחלקב' (בגוגל: "איתמר כוכבי אוניברסיטת חיפה"  ß ערוץ אקדמי) או באתרacademic.haifa.ac.il/default.asp

לסיום, אני מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה ומקווה כי תיהנו ותיישמו מהלכים מן הקורס.
אל תהססו לפנות אלי בכל בעיה שהיא, מקצועית או מנהלית, בשעות הקבלה שלי (בתיאום לפני ההרצאה).

בברכה,

ד"ר איתמר כוכבי

רו"ח (כלכלן) - עו"ד

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/אוחוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפיהקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדבריםהאמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב:ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפהכ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצהבאוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקי מסחרי וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועורואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין(רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחריודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה,

פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04

e-mail:cpa-adv-itamar@bezeqint.net


 
אודות המחבר

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article52758.aspx