איך להעביר מסרים פוליטיים? לגרום לאנשים לבחור בך, לנצח בבחירות, ביבי לא ילחם בטרור, ביבי טוב לטרור, הטרור טוב לביבי, קמפיין פוליטי, בוזי הרצוג, איך לש
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

איך להעביר מסריםפוליטיים? לגרום לאנשים לבחור בך, לנצח בבחירות, ביבי לא ילחם בטרור, ביבי טובלטרור, הטרור טוב לביבי, קמפיין פוליטי, בוזי הרצוג, איך לשכנע אנשים? יעוץ פוליטי,יעוץ אסטרטגי

שלום לכולםהפעם אני רוצה להתייחס לאחד הקמפיינים הפוליטיים שמטרתו להשמיץ בצדק או שלא בצדק אתהשמאל וזה הולך ככה בסרטון בעצם שהופץ רואים פעילי דאעש שהם רוצים להגיע לירושליםואז הם שואלים מישהו איך להגיע לירושלים ואז הוא אומר להם פנו שמאלה, אוקי ואזהסרטון אומר השמאל יביא לכם את דאעש או מה שזה לא יהיה. בקיצור הרעיון של הסרטוןאומר השמאל יגרום לכך שדאעש יגיעו לארץ או שזה כמובן לצורך העניין הקצנה אבל באנניח נגיד שהכוונה המקורית של הסרטון היא לומר השמאל יעודד את הטרור.

אוקי עכשיו ישפה כמה היבטים, עכשיו שאלה ראשונה היא מה בעצם צריך לעשות השמאל כדי להתגונןמהסרטון הזה למה כי השמאל פה נאשם בכך שהוא יביא את הטרור עלינו, אוקי אז מהההתגוננות הבסיסית שמשתמש בה השמאל? ההתגוננות הבסיסית אומרת "לא נכון זה לא נכון".זאת אומרת הסרטון אומר מראה ממחיש שהוא השמאל יביא עלינו את הטרור והשמאל התגובהשלו אומרת לא זה לא נכון או זאת התגובה המרכזית בעיקר של הסרטון הזה של השמאלנים עלהסרטון הזה.

עכשיו בואננתח ברמה הלוגית את האפשרויות איך להתגונן מהסרטון הזה אז קודם כל אפשרות ראשונהזה להגיד "לא נכון" להתכחש לסרטון, זאת אומרת הסרטון אומר השמאל יביא את הטרור טענהראשונה הופכית אומרת לא נכון השמאל לא יביא את הטרור, אוקי טענה שנייה לדוגמא יכולהלהגיד "אנחנו נילחם בטרור, אנחנו גם נילחם בטרור" טענה שלישית לדוגמא יכולה להגיד"גם אצלך יש טרור" לדוגמא כי יכולים להגיד לביבי "תראה מה אתה אומר אתה בעצם אומרשאנחנו לצורך העניין אנחנו כאילו חלשים ובגלל החולשה שלנו בגלל זה בעצם יבואהטרור".

באותה מידהאפשר להגיד "גם ביבי יביא טרור" גם הוא אפשר להגיד חלש גם הוא יביא טרור, אפשרלמצוא כל מיני פיגועי טרור סגנונות שונים של פיגועי טרור שלא היו לפני תקופתו שלביבי כגון לדוגמא הסיפור עם המנהרות כגון לדוגמא הסיפור של המפגע הבודד או כל מיניכאלה ואחרים ולהגיד "ביבי מביא טרור". אוקי אבל בעצם הטענה הכי חזקה שאפשר לטעון,עוד פעם זה לא משנה אם היא נכונה או לא אני מדבר רק ברמה הלוגית של השכנוע של איךלשכנע אנשים איך לעשות קמפיין.

הטענה הלוגיתהכי חזקה היא בעצם ליצור רעיון להעביר מסר שאומר "דווקא אנחנו שאנחנו השמאל דווקאאנחנו שאנחנו רוצים לעשות שלום אנחנו נילחם בטרור יותר טוב מביבי ודווקא ביבי יש לואינטרס שיהיה טרור". עכשיו מה ההיגיון בזה הרי מה ביבי אומר? ביבי אומר "תראה אניאומר שאני אלחם בטרור אז אני אלחם בטרור לעומת זאת השמאל השמאלנים האלה רוצים שלוםמי הם ילחמו בטרור איך הם ילחמו בטרור הם נגד מלחמה, הם רוצים שלום מישהו שרוצהשלום מה פתאום הוא ילחם בטרור, נכון ולכן השמאלנים האלה הם יביאו עלינו את הטרוריביאו לחמאסטן דאעש חמאסטן".

אוקי אבל מההאמת מי שיפעיל את המוח שלו יראה שיש דווקא היבט אחר אם יש לדוגמא שני גורמים נגידלדוגמא אנחנו נגיד מדינת ישראל ונגיד הרשות הפלסטינית החמאס, לא יודע משני גורמיםונניח שהגורמים האלה החליטו שהם רוצים לעשות שלום, למה הם רוצים לעשות שלום שאלהאחרת האם זה טוב שהם יעשו שלום זאת שאלה אחרת אבל זה לא נושא הדיון כרגע בהנחה שהםהחליטו שהם רוצים לעשות שלום ואז בא מישהו ומחליט שהוא רוצה אומר "לא מתאים ליהשלום הזה", למי לא מתאים שלום? לכל הקיצוניים משני הצדדים גם קיצוניים מהצד שלנוגם קיצוניים מהצד שלהם לא מתאים להם הסכם השלום.

מה עושה מישלא מתאים לו הסכם השלום? אומר "בוא נדפוק את השלום", מה מהותו של השלום? מהותו שלהשלום היא שלא תהיה מלחמה שיפסיקו לריב אז מה עושה מי שרוצה לדפוק את השלום עושהמלחמה אומר "בוא נעשה איזה מרגמה נעשה פיגוע נעשה פה נעשה שם, נעשה איזה חיסולבשביל למנוע את השלום". עכשיו בהנחה ששני הגורמים רוצים בעצם לעשות שלום בעצם מהמאיים עליהם מישהו שיהרוס את השלום, מה הורס את השלום? מלחמה אם בן אדם אומר "אנירוצה לעשות שלום" מה האויב הכי גדול של השלום המלחמה.

עכשיו בגללשהאויב הכי גדול של השלום זה המלחמה אז מהיבט מסוים אפשר להגיד "תראה מי שרוצה שלוםלא יעשה מלחמה איך הוא ילחם בטרור הוא רוצה שלום הוא לא רוצה מלחמה" אבל מהיבט אחראפשר להגיד שזה ההיבט שאותו אם השמאל היו רוצים היו משתמשים בו אפשר להגיד "דווקאאנחנו בגלל שאנחנו רוצים שלום לכן אנחנו נילחם בטרור ביד קשה פי מאה, למה כי הטרורמפריע לעשות שלום ולכן אם יבוא איזה טרוריסט ויתחיל מלחמה אנחנו נחסל אותו בשבילשנוכל לעשות שלום".

לעומת זאת מייש לו אינטרס שיהיה טרור? דווקא לביבי דווקא לבן אדם שלא רוצה שלום שלפחות במוצהרהוא לא רוצה שלום הוא יש לו אינטרס שיהיה טרור, זאת אומרת שאם זה היה תלוי בביביורוב האנשים בעולם מבינים את זה אלא אם כן הם לא רוצים להבין את זה, שזה עכשיו בפניעצמו מי אמר שזה נכון או לא אבל בגדול רוב האנשים מבינים שהדבר הכי טוב שקרה אי פעםלביבי זה שיש דאעש חמאסטן דאעשטן איראן כל המילים האלה כל פעם כשבאים לביבי "למהיוקר המחייה ככה וככה? חמסטאן, למה זה וזה? דאעש, למה זה וזה? איראן".

כל פעם כשישאיזו בעיה הוא מנפנף בטרור "אני נלחם בטרור וטרור" הטרור עושה טוב לביבי בצורהמדהימה, למה כי מה ביבי אומר "תצביעו לי בשביל שאני אלחם בטרור" ואם לא יהיה טרורמה ביבי יגיד "תצביעו לי כי יהיה יוקר מחייה יותר נמוך" מה ביבי יגיד תצביעו לי כימה כי מערכת הבריאות יותר טובה כי מערכת החינוך יותר טובה כי הכלכלה יותר טובה למהשיצביעו לו. במילים אחרות דווקא ביבי בסרטון היה צריך לעשות היו צריכים לעשות /צריכים לעשות סרטון שמראה שביבי מעודד טרור, למה ביבי מעודד טרור למה כי הוא נבחרבזכות הטרור.

בן אדם שרוצהשלום בן אדם שרוצה לשפר דברים הוא דווקא יש לו אינטרס שלא יהיה טרור, זה נכון עודפעם שאפשר להגיד שבגלל שהוא רוצה שלום אז הוא לא יעשה מלחמה זה נכון אבל מצד שניבגלל שהוא רוצה שלום אז דווקא אם יהיה איזה טרור אז ילחמו בטרור ביד יותר קשה בשביללהפסיק את הטרור בשביל שיוכלו לעשות שלום או מה שזה לא יהיה, אוקי אבל לעומת זאתדווקא ביבי לצורך העניין האמת היא שביבי הוא זה שמעודד הוא זה שיביא את דאעש לפה,למה הוא יביא את דאעש לפה כי בזכותם הוא נבחר.

ביבי אומרשהוא נלחם בטרור אבל מצד שני הוא מת על הטרור הטרור עושה לו טוב הרי בזכות הטרורהוא קיים, הטרור זה התירוץ הכי טוב של ביבי לכל השחיתויות שלו כשאומרים לביבי "למהאתה נהנתניהו למה ביבי נהנתניהו נהנה על חשבוננו" הוא אומר "מה זאת אומרת אל תפריעולי אני עכשיו עסוק בלהילחם בטרור", "למה אתה זולל ארוחה ב20 אלף שקל? אני עסוקבלהילחם בטרור" כל מה שבאים אליו בזה "אני עסוק בלהילחם בטרור" זאת אומרת הטרור הואתירוץ טוב לביבי לעשות מה שבא לו בראש.

ולכן בעצםברמה הלוגית מה שהשמאל "החכמים" או "הטיפשים" מגיבים לסרטון של ביבי "זה לא נכוןאתה סתם משמיץ אותנו זה הסתה" אבל מה הם לא עושים הם לא עושים את ההפך על ההפך כימה שצריכים לעשות זה קמפיין נגדי קמפיין נגדי שאומר "ביבי מעודד טרור הטרור טובלביבי, ביבי רוצה שתבחר בו בגלל הטרור ולכן הוא רוצה שיהיה טרור" מי יותר רוצהשיהיה טרור מישהו שרוצה שלום או מישהו שלא רוצה שלום ברמה הלוגית מישהו שלא רוצהשלום ברור שהוא רוצה שיהיה טרור כי כך יש לו הצדקה למה לא לעשות שלום...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצ'ר מומלץ,טיפול רגשי, טיפול הוליסטי, ייעוץ פילוסופי

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג מומלץ, ייעוץ נפשי, תת מודע, יעוץאסטרטגי, ביבי לא ילחם בטרור, אימון לפוליטיקאים, איך להעביר..., אושר, איך ל...,אימון לפוליטיקאים ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49220.aspx