סודות הרצון, איך עובד הרצון העצמי? ריגרסיה, לשנות רצונות, רגרסיה, לשלוט ברצון, החלפת רצונות, שינוי הרגלים, שינוי דפוסי חשיבה, שינוי דפוסי התנהגות, להח
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

סודות הרצון, איךעובד הרצון העצמי? ריגרסיה, לשנות רצונות, רגרסיה, לשלוט ברצון, החלפת רצונות,שינוי הרגלים, שינוי דפוסי חשיבה, שינוי דפוסי התנהגות, להחליף רצונות, רצון שקרי,רצון אמיתי, שכנוע עצמי

ש: לפני הרצוןרגע לפני הרצון יש העדר רצון למשל יש את הרצון לדיאטה שלפניו לא היה.

אליעד: אתהמדבר מתוך ידיעה מתוך מה אתה מדבר?

ש: מתוךתחושה.

אליעד: אז עודפעם לפני הרצון?

ש: רצוןלדיאטה למשל, בסדר לפניו אין רצון לדיאטה.

אליעד: זאת לאהאמת יש פחות רצון לדיאטה.

ש: פחות רצוןלא משנה.

אליעד: לא אללא משנה תדייק אתה יודע, איך מתחילות שאלות כי אתה לא מדייק במשהו לא מדייק אומר לאמשנה, איך מתחילות מוסר אינפורמציה לא נכונה ואתה אומר "טוב מה זה משנה עודאינפורמציה לא נכונה מה זה משנה" ואז שתיהן נהיה לך סתירה ואתה אומר "לא יש לישאלה".

ש: פחות רצון,פתאום צץ רצון כלשהו נכון?

אליעד: הוא לאצץ הוא מתחזק ועדיין נשאר גם ההפך שלו.

ש: הוא מתחזקומתחזק עד כדי כך שאתה כאילו רודף אחריו.

אליעד: אושהוא רודף אחריך כן אתם רודפים אחד אחרי השני.

ש: ולהחזיר אתזה הפוך הרבה יותר קשה כאילו ברגע שיש לך רצון כלשהו.

אליעד: למייותר קשה לך יותר קשה.

ש: לי יותרקשה.

אליעד: כן מהיותר קשה?

ש: נניח שישלך רצון כלשהו כרגע חזק להחזיר אותו לאין רצון הזה שהיה קודם כביכול הוא תהליךכאילו בכלל לא פשוט, למה זה ככה כאילו למה.

אליעד: אתהאומר למה לפעמים לשנות רצון יותר קל מאשר להחזיר את הרצון מקודם?

ש: כן.

אליעד: מההתשובה הבנתם את השאלה אם נגיד אתה בטלן יותר קל לשכנע אותך לעבוד מאשר אם כבר עבדתוהחלטת להתבטל ואז יותר קשה לשכנע אותך לעבוד, נכון זאת השאלה נכון מה התשובה? כיאם אתה בטלן ולא עבדת ואחר כך גם נגיד את ההפך, אם אתה בטלן ולא עבדת יותר קללהשלות אותך שאם תעבוד יהיה יותר טוב אבל אם כבר עבדת ועזבת עכשיו אי אפשר להשלותאותך שאם תעבוד יהיה יותר טוב אבל אתה יודע שגם כשעבדת לא היה יותר טוב.

לכן אם אתההחלפת את הרצון וחזרת עכשיו אתה כבר מכיר בדיוק את הסיפור אתה לא יכול להשלות אתעצמך עוד פעם, מצד שני זה הפוך אם בטלן ועוד לא עבדת אז מאוד קשה לך לדמיין כמה טוביהיה לך אם תעבוד למרות זאת אם כבר עבדת וחזרת ואומרים לך "מה אבל אתה לא זוכר כמהטוב היה כשעבדת" לכן זה מתקזז, מהיבטים מסוימים אם רצית משהו והפסקת יותר קל לךלחזור אליו ולפעמים יותר קשה לך לחזור אליו. אתה הבנת?

ש: באופןיחסי.

אליעד: מההבנת באופן יחסי?

ש: באופן יחסיהבנתי שחשיפה לחוויה כבר כאילו גורמת.

אליעד: מהיבטמסוים אתה לא יכול להשלות את עצמך עוד פעם מהיבט שני יותר קל לך להשלות את עצמך עודפעם.

ש: למה זה לאפשוט בכלל מה שאתה רוצה פתאום להרגיש לא רוצה את זה? משהו שאתה רוצה כרגע.

אליעד: תשובהכי זאת לא האמת.

ש: למה זאת לאהאמת אבל למה זה כל כך קשה להשתלט על.

אליעד: לרצותזאת בעיה מלכתחילה לרצות זה שקר הרצון בשקר יסודו.

ש: נכון אבלאם זה.

אליעד: לאבהכרח שזה רע ולא בהכרח שאם זה רע שזה רע שזה רע אבל אני אומר אף על פי כן לרצות זהשקר לרצות זה לשקר זאת אותה מילה זאת מילה נרדפת, מה זה לרצות להגיד שמשהו יותר טובממשהו אחר זה כבר סוג של שקר.

ש: נכון אבללמה זה כל כך קשה לבטל את הרצון הזה.

אליעד: כי אתהשקרן מאוד טוב וקשה לך לשקר את השקרים של עצמך עד שכבר שיקרת והצלחת לשקר על משהואז מה עכשיו להפוך אותו.

ש: הרי אם כבריש רצון אז מה אכפת לך.

אליעד: מצדשני גם מאוד קל להחליף רצונות כי הרי זה בסך הכל שקר מה הבעיה לשקר את השקר.

ש: זה מאודקשה להחליף רצונות.

אליעד: לךלפעמים.

ש: נכון.

אליעד: יפהזאת התשובה לפעמים קשה לפעמים קל, מה זה רצון זאת תפיסה יחסית שהפכה להיות מוחלטתאז מהיבט מסוים מאוד קשה להחליף אותה כי יחסי הפך להיות מוחלט, אם אתה שקרן כל כךטוב איך תהפוך אותו מצד שני זה בסך הכל יחסי אז מה הבעיה להפוך אותו חזרה.הבנו?

ש: לא.

אליעד: מה לאהבנו? או שאתה מנסה להבין מה לא הבנת.

ש: כן.

אליעד: למההוא מנסה להבין מה הוא לא הבין? כי הוא כנראה לא שאל את מה שהוא רצה לשאול ועכשיוהוא מנסה לבדוק "רגע איך מה שהוא אמר לי עונה לי למה שרציתי לשאול" ואז הוא מנסהלבדוק אם זה עונה או לא ולפי זה להמציא שאלה אחרת.

ש: נכון.

אליעד: הוארצה לשאול משהו אבל הוא לא שאל הוא שאל שאלה אחרת אז הוא קיבל על זה תשובה ואז הואמנסה לבדוק "רגע מה שהוא ענה לי על זה זה עונה על מה שרציתי לשאול" כאילו הוא מנסהלבדוק את הדבר.

ש: אוקי אנילא דייקתי בשאלה אני מנסה להבין איך לדייק בשאלה.

אליעד: עכשיולמה הוא אומר "אני מנסה להבין איך לדייק בשאלה" כי הוא מלכתחילה מנסה לשקר, מה זאתאומרת אם הוא היה שואל את מה שהוא רוצה לשאול הוא היה שואל את מה שהוא רוצה לשאולוזהו אבל הוא מלכתחילה לא שאל את מה שהוא רוצה לשאול ואז הוא אומר "טוב עכשיו איךאני שואל שאלה מקבילה שתהיה כמה שיותר דומה לשאלה הקודמת".

ש: לא פה אתהכבר לא פוגע.

אליעד: בטוחשלא אולי פה אתה מתכחש יותר.

ש: יכוללהיות.

אליעד: תדע לךכשאני...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קאוצינג, קואצ'ר,מאמן אישי ועסקי, ייעוץ נפשי

הכנס לאתרותהנה מעוד יועץ טיפולי, מורה רוחני, למכור, למכור, חשיבהחיובית, לקוחות, איך עובד הרצון..., רצון שקרי, אימון עסקי, שינוי הרגלים ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49219.aspx