דף הבית רוחניות  

מאמרים בנושא רוחניות

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
אמרי שפר ה' תשרי ה'תשע"ח
25/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אכילה בערב יום הכיפורים הינה מצווה בפני עצמה, אך הואיל והיא הכנה למצות התענית ביום הכיפורים עצמו, הרי היא נחשבת כביכול ל"טפילה" למצווה "העיקרית", ולכן לא יברך עליה.
למאמר המלא...

אמרי שפר ד' תשרי ה'תשע"ח
24/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
החשבון הראשון שיעשו עם האדם בעולם הבא הוא שחי בלי חשבון...
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ט אלול ה'תשע"ז
20/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אמר רבי יצחק מווארקי זצ"ל )הובא בספר מקראי קודש( זהו שאומרים ב"ונתנה תוקף" "אם ישוב מיד תקבלו".
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ח אלול ה'תשע"ז
19/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
יעקב חבל נחלתו". הרב מקוברין שואל: מה עניין הדימוי של עם ישראל לחבל? מדוע נמשלו לחבל ?
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ז אלול ה'תשע"ז
18/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
ושבת עד ה'. יש נותנים רמז על פ' ניצבים שהיא השבת האחרונה של השנה, "ושבת" אותיות שבת, שתראה להתחזק בשבת האחרונה עד ה' אלוקיך, ותתקן את כל שבתות השנה.
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ו אלול ה'תשע"ז
17/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצוק"ל אמר בשיחה מוסרית בערב השבת האחרונה של השנה:
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ד אלול ה'תשע"ז
15/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אחד מגדולי החסידים אמר פעם בדברו מהתנגדותו של "הנודע ביהודה" לחסידות
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ג אלול ה'תשע"ז
14/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
אומרים חז"ל: "כל האוכל בתשיעי כאילו צם תשיעי ועשירי". ונשאלת השאלה: מדוע? הרי ברור שאם ה' מצווה אותי לצום בעשירי
למאמר המלא...

נקודה שבועית פרשת "ניצבים וילך" ה'תשע"ז
14/09/17 |  מאת: דוד דרומר | פרשת השבוע
בתחילת הפרשה אנו קוראים על הברית בין ה' לעם ישראל, אך הברית הזאת אינה תקפה רק לאנשי המדבר: "כי את אשר ישנו פה עימנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עימנו היום".
למאמר המלא...

אמרי שפר כ"ב אלול ה'תשע"ז
13/09/17 |  מאת: דוד דרומר | יהדות
בשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים בלבד... (אבות ו', ט').
למאמר המלא...
1 2 3 4 5 עמוד הבא >
  
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI