דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים אנטרה ביו בע"מ מודיעה על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2020 ומוסרת עדכון קליני
אנטרה ביו בע"מ מודיעה על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2020 ומוסרת עדכון קליני
חיים נוי 19/11/20 |  צפיות: 137

אנטרה ביו בע"מ מודיעה על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2020 ומוסרת עדכון קליני

השלימה את הגיוס במחקר הקליני שלב 2 של EB613, ממוצבת כמוצר לבניית עצמות שניתן דרך הפה הפוטנציאלי הראשון לטיפול בדלדול העצם

נתוני ביניים אחרי 6 חודשים חיוביים של צפיפות מינרלים בעצם (BMD) דווחו במחקר הקליני שלב 2 של EB613

החברה מצפה לדווח על נתוני סמנים ביולוגיים שכוללים את המנה של 2.5 mg ברבעון הראשון של 2021 ונתונים סופיים מהניסוי שלב 2 כולל BMD ברבעון השני של 2021

החברה תארח שיחת ועידה ושידור אינטרנט היום בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי

בוסטון וירושלים, 19 בנובמבר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

אנטרה ביו בע"מ (NASDAQ: ENTX), מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה, הודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2020 ומסרה עדכון קליני על EB613, המוצר הפוטנציאלי הניתן דרך הפה המוביל שלה לטיפול בדלדול העצם.

דגשים מהרבעון השלישי של 2020 ומהזמן האחרון

  • השלמת הגיוס עם 161נבדקות שחולקו באקראי במחקר שלב 2 של EB613 לטיפול בדלדול העצם: EB613 הוא הורמון פראתירואיד אנושי (1-34) (PTH)שניתן דרך הפה והוא המוצר לבנייתעצמות שניתן דרך הפה הפוטנציאלי הראשון לטיפול בדלדול העצם. הניסוי הקלינישלב 2 הוא מחקר עם טווח מינון מבוקר פלצבו בנבדקות אחרי תום וסת עם דלדולהעצם, או צפיפות מינרלים בעצם (BMD) נמוכה. הניסוי הזה מתבצע בארבעהמרכזים רפואיים מובילים בישראל ויעד הגיוס הראשוני היה 160 נבדקות. על סמךנתוני הביניים אחרי שלושה חודשים של הסמנים הביוכימיים והבטיחות מ-80 הנבדקותהראשונות שחולקו באקראי, הפרוטוקול של שלב 2 שונה ברבעון השלישי: שתי המנותהקטנות יותר של EB613 (0.5 mg ו-1.0 mg) הופסקו ונוספה מנה של 2.5mg.
  • נתוני בינייםחיוביים בניסוי הקליני שלב 2 של EB613 לטיפול בדלדול העצם: ברבעון השלישי, אנטרה הודיעה על נתוני ביניים אחרי 6חודשים של סמנים ביולוגיים ו-BMD מ-50%, או 80 החולות הראשונות שגויסובניסוי הקליני שלב 2 שלה ב-EB613.הנתונים הצביעו על כך שיש ל-EB613 השפעה משמעותית וחיובית על ה-BMD של עמוד השדרה המותני באופן תלוי במנה. EB613 יצר גידול מתואם לפלצבו ממוצע ב-BMD של עמוד השדרה המותני של 2.15% (p= 0.08) אצל 14 החולות בזרוע הטיפול של 1.5 mg, בהשוואה ל-16 החולות שבזרועהפלצבו. הגידול המתואם לפלצבו כללגידול ממוצע ב-BMD של 1.44% בזרוע הטיפול של 1.5 mg בהשוואה לקיטון ממוצע של 0.71% בזרוע הפלצבו. ניתוח נוסף של השינויים ב-BMD בשלוש קבוצות הטיפול היותר קטנות ב-EB613 (0.5 mg, 1.0 mg ו-1.5 mg) הראה מגמה תלוית מנה מובהקת באחוזהשינוי ב-BMD של עמוד השדרה המותני. התגובה למנות תמכה בהחלטה של אנטרה לכלול מנה גדולהיותר של 2.5 mg בניסוי כדי להגדיל פוטנציאלית אתהיעילות.
  • התפתחות נמשכתבצנרת: אנטרה מזהה מטרות חדשות לפיתוח קדם קליני על בסיס הפלטפורמה להחדרתתרופות דרך הפה שלה, וגם פיתוח פורמולציות אופטימליות ל-EB612 כהכנה למחקר שלב 2b או שלב 3 פוטנציאלי בתת-פעילות מצדהתריס ב-2021 או 2022. אנטרה השלימה בעבר בהצלחה מחקר שלב 2a אחד של EB612 בהתוויה הזאת.
  • ההסכם לשיתוף פעולהעם אמג'ן: הושלמו כמה מחקרים תוך שימוש בטכנולוגיה של אנטרה כדי להעריךפורמולציות שונות של תרופה של אמג'ן. בנוסף לשיתוף הפעולה שלה עם אמג'ן,אנטרה מעריכה באופן פעיל הזדמנויות אחרות לפיתוח עסקי עם חברות תרופות אחרות.

"אנחנו מאוד מעודדים מתוצאות הביניים מתוכנית EB613 שלנו בדלדול העצם וגם מהיכולת שלנו להשלים את הגיוס לאור הקשיים הרבים בגלל מגיפת קוביד-19. ההשפעה החיובית של EB613 על ה-BMD של עמוד השדרה המותני באופן תלוי במנה חשובה, כי BMD הוא מדד מאוד מקובל של חומרת המחלה. אחרי שהשלמנו לאחרונה את הגיוס, ובהנחה שנשיג תוצאות ראשוניות חיוביות, אנחנו מצפים למחקר שלב 3 עם נקודת סיום ראשונית של גידול ב-BMD של עמוד השדרה המותני במסגרת המסלול הרגולטורי 505 (b)(2) על סמך הדיונים הקודמים שלנו עם מינהל המזון והתרופות של ארה"ב", אמר ד"ר רוז'ה גראסו, מנהל ומנכ"ל זמני של אנטרה. "על סמך נתונים של מחקר שוק שנערך בתחילת 2020, ברור של-EB613 יש הצעת ערך חזקה בשוק. אם נצליח להשלים בהצלחה את הפיתוח הקליני ונקבל אישור רגולטורי, ייתכן ש-EB613 יתקבל היטב אצל חולים ורופאים כאחד".

תוצאות כספיות של תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020

ההכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 היו $144,000, בהשוואה ל-$134,000 בתשעת החודשים הראשונים של 2019, עם הכנסות בשתי השנים המיוחסות לשירותי מו"פ שסופקו לאמג'ן. עלות ההכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 ו-2019 היו $104,000 ו-$102,000, בהתאמה, וכללו משכורות והוצאות קשורות בקשר לשירותי המו"פ שסופקו לאמג'ן.

ההוצאות התפעוליות היו 8.9 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת 8.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019. ההפסד התפעולי של אנטרה היה (8.8) מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת (8.0) מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

הוצאות המחקר ופיתוח היו 5.2 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת 5.2 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. גידול בהוצאה על ניסויים קליניים בתקופת תשעת החודשים ב-2020 בעיקר בגלל הביצוע של הניסוי הקליני שלב 2 של EB613 קוזז על ידי קיטון בהוצאות שקשורות לפעילויות קדם קליניות, הוצאות ייצור והוצאות שקשורות לשכר.

הוצאות כלליות ומנהלה היו 3.7 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת 2.8 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בהוצאות שקשורות לשכר, שכר אנשי מקצוע ועורכי דין ועלויות ביטוח.

ההפסד הכולל הנקי היה (7.7) מיליון דולר או$(0.42)למניה רגילה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 לעומת (7.4) מיליון דולר או $(0.63) למניה רגילה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019. השינוי בהפסד הנקי הוא בעיקר בגלל גידול בהוצאות התפעוליות הכוללות.

ב-30 בספטמבר 2020 היו לאנטרה 7.1 מיליון דולר במזומנים ושווי ערך מזומנים, לעומת 15.2 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2019 .

אנטרה מצפה להפסד תפעולי של לפחות 11.4 מיליון דולר בשנה שמסתיימת ב-31 בדצמבר 2020 ומאמינה שמצב המזומנים הנוכחי שלה יספיק כדי לממן את הפעילות שלה לתוך הרבעון השני של 2021.

מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

ההנהלה של אנטרה תארח שיחת ועידה ביום חמישי, 19 בנובמבר 2020 בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי כדי לדון בתוצאות הרבעון. אחרי ההערות של אנטרה יהיו שאלות ותשובות. כדי להשתתף בשיחה החיה, חייגו בבקשה (855) 547-3865 (בתוך ארה"ב) או (409) 217-8787 (מחוץ לארה"ב) ותמסרו את זיהוי הוועידה "9495026" חמש עד עשר דקות לפני תחילת השיחה.

כדי לגשת לשידור אודיו אינטרנטי ישיר של המצגת בעמוד "קשרי משקיעים" של האתר של אנטרה, תלחצו בבקשה כאן השמעה חוזרת של השידור האינטרנטי תישמר באתר של אנטרה במשך בערך 45 ימים אחרי המצגת.

אודות אנטרה ביו

אנטרה היא מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה לשימוש בתחומים עם צורך רפואי גדול שלא נענה כשהאימוץ של טיפול באמצעות זריקה מוגבל בגלל עלות, נוחות וקשיי ציות של החולים. טכנולוגיית החדרת התרופות דרך הפה הקניינית של החברה מיועדת לתת מענה לאתגרים הטכניים של ספיגה גרועה, שונות גבוהה ואי יכולת להביא מולקולות גדולות למיקום היעד בגוף באמצעות שימוש במגביר ספיגה סינתטי כדי לאפשר את הספיגה של מולקולות גדולות, ומעכבי פרוטאז כדי למנוע הגרעה אנזימטית ולתמוך בהבאה לרקמות היעד. המוצרים הפוטנציאליים הכי מתקדמים של החברה, EB613 לטיפול בדלדול העצם ו-EB612 לטיפול בתת-פעילות מצד התריס, נמצאות בפיתוח קליני שלב 2. אנטרה גם נותנת רישיונות לטכנולוגיה שלה לחברות ביופארמה לשימוש עם התרכובות הקנייניות שלהן, ועד היום יצרה שיתוף פעולה עם Amgen Inc.. למידע נוסף על אנטרה ביו, בקרו בבקשה באתר www.enterabio.com.

ליצירת קשר:

Jonathan Lieber, CFO
Tel: +001617-362-3579
jon@enterabio.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Taconic Biosciences מרחיבה את התיק החדשני ExpressMODEL®
יש פתרון חדש של יצירת מודלי RITg של בעלי חיים

פסגת המשקיעים של אודנסה מציגה למשקיעים 15 חברות רובוטים מבטיחות בבירת הרובוטים של אירופה
למשקיעים חדשים יש עכשיו הזדמנות לקנות החזקות במגוון של טכנולוגיות רובוטים חזקות שפיתחו 15 חברות מדנמרק, ישראל, נורבגיה, פולין, ספרד, שוודיה ושווייץ

בומברדייה ממנה את אנני טורקיה לגסה לסגנית נשיא בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה
בומברדייה (TSX: BBD.B) הודיעה היום על המינוי של אנני טורקיה לגסה לסגנית נשיא בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה, בתוקף מיידי. אנני תהיה כפופה לאריק מרטל, נשיא ומנהל כללי, בומברדייה בע"מ, ותחליף את סטיב רוביטיי שיישאר בחברה בתפקיד סגן נשיא בכיר לפרויקטים אסטרטגיים עד להשלמת המכירה של בומברדייה תחבורה לאלסטום ויבטיח העברה חלקה של תחומי האחריות לאנני.

אנדרסן גלובל נכנסת לשוק הגיאורגי; מוסיפה את MG Law Office
אנדרסן גלובל נכנסת לשוק הגיאורגי באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם חברת עורכי הדין מטביליסי MG Law Office, ומרחיבה עוד את הכיסוי של הארגון באזור.

גולדר מודיעה על התקשרות בסכם הסדר עם WSP Global Inc.
חברת האם של Golder Associates Corporation, Enterra Holdings Ltd. הודיעה שהיא התקשרה בהסכם סופי ("הסכם ההסדר") עם חברה בת בבעלות מלאה של WSP Global Inc. ("WSP"), שלפיו WSP תרכוש את גולדר ("העסקה") באמצעות תוכנית של הסדר לפי חוק החברות (נובה סקושה) תמורת תשלום מיצרפי של 1.24 מיליארד דולר (אמריקני).

פסיפיק גרין חותמת על הסכם מיזם משותף עם קבוצת אמקסט כדי להתרחב לסעודיה
Pacific Green Technologies, Inc., (OTCQB:PGTK)) שמחה להודיע שחתמה על הסכם מיזם משותף עם Amr Khashoggi Trading Company Limited ("קבוצת אמקסט") כדי להקים חברה בסעודיה למכירת הטכנולוגיות הסביבתיות של פסיפיק גרין באזור.

לידרטק, נותנת חסות חשובה באירוע Sensor & IoT Virtual World Week בדצמבר, דנה באמצעי חישה ונתונים לפעולה בנהיגה אוטומטית
LeddarTech®, מובילה גלובלית בטכנולוגיות חישה של מערכות עזר מתקדמות לנהג ונהיגה אוטונומית רמה 1-5, שמחה להודיע על השתתפותה באירוע Sensor & IoT Virtual World Week של השנה שמתקיים בין 7 ל-11 בדצמבר 2020.

קונפנס משיקה מרכז משאבי Community חדש כדי לשפר את חוויית הלקוח
התכונות כוללות מימשק שעוצב מחדש לגמרי, יכולות חיפוש חכמות יותר ופתיחת קריאות תמיכה משולבת

רשת הניסויים למניעת HIV קיבלה מימון מהמכונים הלאומיים לבריאות של ארה"ב כדי להמשיך בתוכנית המחקרים
ד"ר מיירון ס. כהן וד"ר וואפא מ. אל-סאדר, החוקרים הראשיים של רשת הניסויים למניעת HIV (HPTN), בשיתוף פעולה עם FHI 360, קיבלו מענק שבע שנתי מהמכונים הלאומיים לבריאות של ארה"ב כחלק במחזור המימון הבא (2020-2027) של הרשת. המימון הליבתי ולפרוטוקולים ספציפיים יאפשר ל-HPTN להמשיך את פעילות המחקר למניעת HIV שלו שמתמקדת בפיתוח שיטות מניעה ביו רפואיות חדשות ומיטוב השילוב של התערבויות ביו רפואיות, התנהגותיות ומבניות מוכחות כדי להשיג יעילות רבה והשפעה רבה.

iRhythm Technologies מקבלת הנחיה לאומית חיובית בפיילוט הראשון מסוגו של רפואה דיגיטלית של המכון הלאומי למצוינות בבריאות וטיפול
שירות הניטור מרחוק של הלב Zio XT הוערך וקיבל המלצה חיובית מ-NICE
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI