דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים אנטרה ביו מודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות שלה ברבעון ובשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019
אנטרה ביו מודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות שלה ברבעון ובשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019
חיים נוי 28/03/20 |  צפיות: 310

אנטרה ביו מודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות שלה ברבעון ובשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019

-- נתוני הסמנים הביולוגיים אחרי שלושה החדשים מהניסוי הקליני שלב 2 של EB613 צפויים ברבעון השני של 2020 ונתונים נוספים צפויים ב-2020 ותחילת 2021

-- המימון שהושלם בדצמבר 2019 מממן את החברה לתוך הרבעון השני של 2021

-- החברה תארח שיחת ועידה ושידור אינטרנטי היום בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי.

בוסטון וירושלים, 26 במרץ 2020 (GLOBE NEWSWIRE) :

Entera Bio Ltd. (NASDAQ: ENTX), מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה, הודיעה על התוצאות הכספיות והתפעוליות שלה ברבעון ובשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019.

"בשבועות האחרונים ראינו שינויים משמעותיים ברחבי העולם בגלל ההתפשטות של קוביד-19 וההשפעה כתוצאה מכך על העובדים, הניסויים הקליניים והשווקים הפיננסיים שלנו. פיתחנו תוכניות להפחתת סיכונים ותוכניות חירום שמתעדפות את הבטיחות של החולים והעובדים שלנו, תוך איזון מדוקדק עם המטרה להמשיך בפעילות ובניסויים הקליניים שלנו בהתאם לתקנות המשתנות של הממשלה ובתי החולים. למרות אי הוודאות וההשפעה של קוביד-19, יש לנו מאזן, שיחד עם המימון של 14.3 מיליון דולר שהשלמנו לאחרונה מספקים לנו כסף עד הרבעון השני של 2021, ולדעתנו זה ממצב אותנו היטב להשגת כמה אבני דרך חשובות ב-2020", אמר אדם גרידלי, מנכ"ל אנטרה.

"עם נתונים פוטנציאליים רבים ממחקר טווח מינון שלב 2 של EB613 בחולות בדלדול העצם והפוטנציאל של עוד שיתופי פעולה בפיתוח עסקי, אנחנו מגיבים במהירות לאתגרי קוביד-19 שמתפתחים כדי לכוון מחדש את הפעילות הפנימית והאסטרטגיה העסקית שלנו כדי להבטיח שאנטרה תוכל להשיג את היעד שלה להיות מובילה בתרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה".

אבני דרך ב-2019 ולאחרונה

  • התחלת ניסוי קליני שלב 2 טווח מינון מבוקר פלצבו של EB613 ורישום 98 חולות, אויותר מ-60% מהמספר הכולל: ביולי 2019 אנטרה התחילה בניסוי קליני שלב 2 טווח מינון מבוקר פלצבו בחולות עם דלדולעצם, או צפיפות מינרלים בעצם (BMD) נמוכה. על סמך משובממינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) בסוף 2018, אנטרה מצפה שהניסוי הזה, אם יצליח, ימצב אתהחברה להתחלת ניסוי שלב 3 יחיד, גלובלי לרישום אי נחיתות עם נקודת סיום של BMD שמשווה EB613 דרך הפה ו-FORTEO® תת-עורי (טריפרטיד,איליי לילי) בחולות דלדול עצם ב-2021 או 2022.
  • השלמת ניסוי PK/PD שלב 2 של EB612 בתת-פעילות מצדהתריס והצגת התוצאות במפגש השנתי לשנת 2019 של האגודה האמריקנית לחקר העצמותוהמינרלים: הניסוי, שהעריך את הפרופיל הפרמקוקינטי (PK) והפרמקודינמי (PD) של EB612, נערך ב-16 חולים ובאאחרי הניסויים הקליניים הקודמים של אנטרה בהורמון הפראטירואיד האנושי (PTH). בניסוי שלב 2 תוויתפתוחה השתמשו בתכנון מדוקדק עם שתי תקופות ותצלובת חלקית כדי להעריך אתפרופילי ה-PK ו-PD של מנות מרובותומשטרי מינון של EB612 שניתן דרך הפה מולמנה אחת יומית של 100 µg של Natpara® (הורמון הפראטירואיד)שניתן דרך הזרקה תת עורית. תוצאות הניסוי הראו תגובת PD תלויה במינון של סידן בסרום, פוספט ו-1,25(OH)2D ל-EB612, וגם הצביעו על כךשבאופן כללי EB612 הראה סבילות טובהוהפחית סידן בשתן.
  • הרחבת וחיזוק ההנהלה הבכירה והקמת מטה בארה"ב: כדי לתמוךבקידום של EB613 לניסוי רישום גלובליפוטנציאלי, אנטרה גייסה את אדם גרידלי כמנהל עסקים ראשי באוגוסט 2019. אנטרה גםחיזקה את הפעילות שלה עם מנהלי כספים ראשיים בישראל ובארה"ב וחיזקה אתמועצת המנהלים עם ההוספה של משקיעים מנוסים במדעי החיים ומנהלים מתחוםהתרופות. לאנשים האלה יש שנים רבות של ניסיון בביוטק, עסקי תרופות ושוקי ההוןשימלא תפקיד חשוב כשאנטרה תקדם את EB613 ו-EB612 דרך הפיתוח ותתחיללבנות צנרת פיתוח של תרופות חלבונים שניתנות דרך הפה עם ערך גבוה.
  • השלמת מימון PIPE: בדצמבר 2019 אנטרההשלימה הנפקה פרטית של מניות רגילות וכתבי אופציה שגייסו הכנסות ברוטו של14.3 מיליון דולר אחרי הסגירה הסופית בפברואר 2020. ההכנסות מההנפקה הפרטיתצפויות לממן את החברה עד הרבעון השני של 2021 וסיפקו מקור חשוב של גמישותפיננסית לפני הנתונים מהניסוי הקליני שלב 2 של EB613 והדיונים של החברה על הפיתוח העסקי השוטף.
  • התחלת עבודה קדם קלינית לתמיכה בשיתוף הפעולה עם אמג'ן: אחרי החתימהעל ההסכם לשיתוף פעולה במחקר ורישוי עם Amgen, Inc. (אמג'ן) בדצמבר 2018, אנטרה התחילה בעבודהקדם קלינית על המולקולה הראשונה שכלולה בשיתוף הפעולה. במסגרת שיתוף הפעולה, אנטרהזכאית לקבל עד 270 מיליון דולר עם ההשגה של אבני דרך קליניות ומסחריות שונות,או המימוש על ידי אמג'ן של אופציות לבחור בתוכניות נוספות שייכללו בשיתוףהפעולה. בנוסף, אנטרה זכאית לתשלומי תמלוגים מדורגים שנעים משיעור חד ספרתינמוך לבינוני על בסיס המכירות נטו על ידי אנטרה של כל מוצר רלבנטי שפותחבמסגרת שיתוף הפעולה.

"ב-2019 נתנו עדיפות בפעילות הפיתוח שלנו להתוויות של תרופות שלדעתנו ייצרו את הערך הרב ביותר עבור אנטרה ובעלי המניות שלנו. אנחנו מבצעים את התוכנית שלנו להשלים את הרישום בניסוי הקליני שלב 2 של EB613 בחולות בדלדול העצם והגשת הבקשות הרגולטוריות הקשורות ל-FDA כדי לתמוך בתוכנית שלב 3 גלובלית פוטנציאלית, לגבש סופית את הפורמולציות של EB612 לתת-פעילות מצד התריס, להתמקד בהזדמנויות של פיתוח עסקי ולחזק את פעילות קשרי המשקיעים שלנו", אמר מר גרידלי. "ניסינו להשיג את לוחות הזמנים שפרסמנו בעבר לגבי הניסוי הקליני שלב 2 שלנו ב-EB613 שמתבצע. אולם, בגלל הוראות שקשורות לקוביד-19 שיושמו במרץ 2020 על ידי משרד הבריאות של ישראל והמוסדות הרפואיים שלנו, השענו זמנית את הרישום של חולות חדשות בניסוי שלב 2. אנחנו ממשיכים לאסוף נתונים של חולות מהחולות שרשומות עכשיו בניסוי באמצעות שיטות ניטור שונות שקבעו רשויות הרגולציה וממשיכים לתכנן בשלב זה לדווח על נתוני הביניים אחרי שלושה החדשים של הסמנים הביולוגיים ברבעון השני של 2020. השלמת הרישום ונתוני הסמנים הביולוגיים המלאים ונתוני ה-BMD אחרי שישה חודשים הקשורים עשויים להיות מושפעים בערך ברבעון אחד בנקודה זאת".

יעדי החברה ב-2020

  • השלמת הרישום של הניסוי הקליני שלב 2 ב-EB613 שמתבצע ודיווח על תוצאות ראשוניות: אנטרה מצפה שהניסויהקליני שלב 2 של EB613 בחולות בדלדול העצםשמתבצע יספק כמה נתונים חשובים ב-12 החודשים הבאים. אנטרה מצפה עכשיו להשליםאת הרישום ברבעון השלישי של 2020, לדווח על נתוני הביניים הראשוניים אחרישלושה חודשים של הסמנים הביולוגיים של המחצית הראשונה של החולות שרשומות בניסויברבעון השני של 2020, על נתוני הסמנים הביולוגיים המלאים אחרי שלושה חודשיםברבעון הרביעי של 2020 ועל הנתונים הראשוניים אחרי שישה חודשים ברבעון הראשוןשל 2021. בגלל ההיסטוריה הארוכה של השימוש בזריקות של PTH (1-34) לטיפול בדלדול העצם והמיתאם המבוסס של השיפורבסמנים הביולוגיים של קצב היווצרות העצם ו-BMD והטיפול במחלה הבסיסית, ההנהלה מאמינה שנתוניהסמנים הביולוגיים וה-BMD הקשורים מהניסוייתנו אינדיקציה על היעילות הפוטנציאלית של EB613 והם חשובים בגיבוש הסופי של התכנון של הניסוי שלב 3 והיכולתלהשתמש במסלול הרגולטורי של 505(b)(2) לאישור פוטנציאליבארצות הברית.
  • להביא את EB 613 למצב של ניסוי קלינישלב 3 בחולות בדלדול העצם: על סמך הנחיה של FDA שהתקבלה בפגישת הקדם IND של החברה ובכפוףלהשלמה של הניסוי שלב 2 וקבלת נתונים חיוביים משלב 2, ההנהלה מתכוונת לבצע אתעבודת הפיתוח הנוספת, כולל הגשת בקשה לתרופה ניסויית חדשה, או IND, ל-FDA והכנת פרוטוקול שלניסוי קליני שלב 3 גלובלי לקבלת משוב מ-FDA. ההנהלה מאמינה שניסוי אי נחיתות של 600-700 חולות בדלדולהעצם שמשווה את EB613 עם FORTEO, טיפול ה-PTH (1-34) בזריקות לדלדול העצםשמשווק כיום, במשך תקופת טיפול של 12 חודשים שמעריך את השיפור ב-BMD והבטיחות יהיה מספיקכדי לתמוך בהגשת הבקשות הרגולטוריות לאישור שיווק בארצות הברית ובטריטוריותאחרות.
  • ביצוע עבודת פיתוח נוספת של EB612 כדי לאפשר להתחילבניסוי קליני נוסף שלב 2b או שלב 3 ב-2021: אנטרה מתכוונת לבצע עודפעולות פורמולציה ופיתוח כדי לקבוע את הפורמולציה הסופית של EB612 כדי להתכונן להתחלהב-2021 של ניסוי קליני נוסף שלב 2b או שלב 3 של EB612 לטיפול בתת-פעילות מצד התריס.
  • המשך הפיתוח של פלטפורמה טכנולוגית וקידום יוזמות של פיתוח עסקי:בנוסף לקידום של EB613 ו-EB612 ותמיכה מתמשכתבשיתוף הפעולה עם אמג'ן, אנטרה מתכוונת לבנות את פלטפורמת טכנולוגיית מתן התרופותדרך הפה שלה באמצעות זיהוי של שתי מטרות חדשות של פיתוח קדם קליני עתידי. אנטרההעריכה בעבר את הטכנולוגיה שלה במולקולות גדולות מרובות ומאמינה שיש מוצריםפוטנציאליים נוספים רבים שיכולים להרוויח מהיישום של הטכנולוגיה שלה. למוצריםהפוטנציאליים האלה יש פוטנציאל להפיק כסף, ליצור ערך ולספק תיקוף נוסףלטכנולוגיה באמצעות שותפויות נוספות, כמו שיתוף הפעולה עם אמג'ן, והחברה שמהלה למטרה שיתופי פעולה נוספים ב-2020 או 2021.
  • העלאת המודעות של המשקיעים באמצעות הגדלת ההגעה למשקיעים: אחריהרחבת ההנהלה ומועצת המנהלים של החברה בארה"ב ב-2019, אנטרה ממקדת אתמאמציה ביצירת מעורבות עם משקיעים קמעונאיים ומוסדיים באמצעות פעולות ממוקדותשל הגעה למשקיעים וליחסי ציבור. בציפייה לנתונים השונים שיתקבלו מהניסוי שלב2 של EB613 ולאבני הדרך הצפויותהאחרות של החברה, החברה תיצור מגוון של אסטרטגיות כדי להגביר את המודעות אליהאצל המשקיעים ב-2020.

היעדים של החברה שלנו ל-2020 עשויים להיות מושפעים באופן מהותי ושלילי על ידי מגפת הקוביד-19. המידה שבה מגפת הקוביד-19 תשפיע עלינו תהיה תלויה במשך ובגודל של ההשפעה הזאת וגם בגורמים רבים שהחברה לא יכולה לחזות באופן מדויק.

התוצאות הכספיות בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019

ההכנסות בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 היו 0.2 מיליון דולר לעומת 0.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. הקיטון היה בעיקר בגלל ההכרה ב-2018 ברוב התשלום מראש שהתקבל מאמג'ן בהתאם להנחיות החשבונאיות הנוכחיות. עלות ההכנסות בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 היו 0.2 מיליון דולר לעומת 0.0 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. ב-2019 עלות ההכנסות יוחסה לשירותי מו"פ שסופקו לאמג'ן ולא היו עלויות כאלה ב-2018. ההוצאות התפעוליות בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 היו 11.5 מיליון דולר לעומת 11.4 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. ההפסד התפעולי של אנטרה היה (11.5) מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 לעומת (10.9) מיליון דולר שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018.

הוצאות המחקר ופיתוח היו 7.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 לעומת 8.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. הקיטון היה בעיקר בגלל קיטון בעלויות חומרים וייצור והוצאות על שכר מבוסס מניות עם קיזוז חלקי בגלל גידול בהוצאות על ייעוץ ותשלומים שקשורים להכנה של בקשת ה-IND של החברה עבור EB613 וההתחלה והביצוע של הניסוי הקליני שלב 2 של EB613. הוצאות כלליות ומנהלה היו 4.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 לעומת 2.8 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בהוצאות שקשורות לשכר, תשלום לדירקטורים ועלויות ביטוח שקשורות לסטטוס של אנטרה כחברה ציבורית בשנת 2019 המלאה לעומת רק מחצית מהשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018.

ההפסד הכולל הנקי היה (10.8) מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, או $(0.89) למניה רגילה, לעומת (10.3) מיליון דולר, או $(1.30) למניה רגילה - בסיסית ו-$(1.31) למניה רגילה - מדוללת בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018. את הגידול בהפסד הנקי שניתן לייחס לבעלי המניות הרגילות ניתן לייחס לגידול בהפסד התפעולי ב-2019 יחסית ל-2018 שקוזז חלקית על ידי שינויים בשווי ההוגן של כתבי האופציות ובהוצאות פיננסיות אחרות ב-2019 לעומת 2018.

ב-31 בדצמבר 2019 היו לאנטרה 15.2 מיליון דולר במזומנים ושווי ערך מזומנים, לעומת 11.5 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. המזומנים ב-31 בדצמבר 2019 לא כוללים בערך 0.8 מיליון דולר, בניכוי הוצאות, שהתקבלו בפברואר 2020 בקשר לסגירה הסופית של ההנפקה הפרטית שהושלמה בדצמבר 2019.

אנטרה צופה הפסד תפעלי של בין 10 מיליון דולר ו-12 מיליון דולר בשנה שתסתיים ב-31 בדצמבר 2020 בכפוף להשפעה של קוביד-19 ומאמינה שמצב המזומנים הנוכחי שלה יספיק כדי לממן את הפעילות שלה לתוך הרבעון השני של 2021.

מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנטי

ההנהלה של אנטרה תארח שיחת ועידה ביום חמישי, 26 במרץ 2020 בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי. אחרי ההערות של אנטרה יהיו שאלות ותשובות. כדי להשתתף בשיחה החיה, חייגו בבקשה (855) 547-3865 (בתוך ארה"ב) או (409) 217-8787 (מחוץ לארה"ב) ותמסרו את זיהוי הוועידה "4939469" חמש עד עשר דקות לפני תחילת השיחה.

כדי לגשת לשידור אודיו אינטרנטי ישיר של המצגת בעמוד "קשרי משקיעים" של האתר של אנטרה, תלחצו בבקשה כאן. השמעה חוזרת של השידור האינטרנטי תישמר באתר של אנטרה במשך בערך 45 ימים אחרי המצגת.

אודות אנטרה ביו

אנטרה היא מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולות גדולות שניתנות דרך הפה לשימוש בתחומים עם צורך רפואי גדול שלא נענה כשהאימוץ של טיפול באמצעות זריקה מוגבל בגלל עלות, נוחות וקשיי ציות של החולים. טכנולוגיית החדרת התרופות דרך הפה הקניינית של החברה מיועדת לתת מענה לאתגרים הטכניים של ספיגה גרועה, שונות גבוהה ואי יכולת להביא מולקולות גדולות למיקום היעד בגוף באמצעות שימוש במגביר ספיגה סינתטי כדי לאפשר את הספיגה של מולקולות גדולות, ומעכבי פרוטאז כדי למנוע הגרעה אנזימטית ולתמוך בהבאה לרקמות היעד. המוצרים הפוטנציאליים הכי מתקדמים של החברה, EB613 לטיפול בדלדול העצם ו-EB612 לטיפול בתת-פעילות מצד התריס, נמצאות בפיתוח קליני שלב 2. אנטרה גם נותנת רישיונות לטכנולוגיה שלה לחברות ביופארמה לשימוש עם התרכובות הקנייניות שלהן, ועד היום יצרה שיתוף פעולה עם Amgen Inc.. למידע נוסף על אנטרה ביו, בקרו בבקשה באתר www.enterabio.com.

ליצירת קשר:

Jonathan Lieber, CFO
Tel: +972-2-532-7151
jon@enterabio.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
התפקיד של פול בראונינג מתרחב למנהל אזורי ראשי של האמריקות ומנהל אזורי ראשי משותף של אירופה, המזרח התיכון ואפריקה ב-MHPS
יוביל את המשימה לאפשר ללקוחות לסלק פחמן מרשתות החשמל ולקדם את השגשוג של בני האדם

נטאפ תרכוש את ספוט
החברות המשולבות ייצרו הובלה בתשתיות מבוססות יישומים, וימטבו את עלויות החישוב והאחסון בעננים ציבוריים באמצעות הפלטפורמות המובילות שלה

נטאפ תרכוש את ספוט
החברות המשולבות ייצרו הובלה בתשתיות מבוססות יישומים, וימטבו את עלויות החישוב והאחסון בעננים ציבוריים באמצעות הפלטפורמות המובילות שלה

Prilenia Therapeutics מגייסת 62.5 מיליון דולר כדי לממן ניסויים קליניים של השלבים המאוחרים ל-HD ו-ALS
Prilenia Therapeutics B.V., חברת ביוטק בשלב הקליני שמתמקדת בפיתוח טיפולים חדשים בהפרעות נוירו התפתחותיות וניוון עצבים, הודיעה שהיא גייסה 62.5 מיליון דולר בסבב מימון סדרה A כדי להתחיל בניסויים הקליניים של השלבים המאוחרים המתוכננים של החברה ל-HD ו-ALS.

PVH Corp. מודיעה על עדכון בהנהלה של טומי הילפיגר
PVH Corp. (NYSE:PVH), הבעלים של תיק של מותגים איקוניים, בכללם TOMMY HILFIGER ו-CALVIN KLEIN, הודיעה היום שדניאל גריידר פורש מתפקידו כמנכ"ל טומי הילפיגר גלובל ו-PVH אירופה אחרי 23 שנים בתפקידי ניהול שונים בארגון, ויעזוב את החברה כדי לעסוק בעניינים אחרים

OKEx צופה גידול של 100% במספר העובדים תוך שנתיים
כתוצאה של מגיפת קוביד-19, בשפל כלכלי גלובלי ועלייה בשיעורי האבטלה, ענף הקריפטו צובר אחיזה רבה - המספר הכולל של עסקאות מאושרות ביום, לפי Blockchain.com, גדל בהתמדה אחרי הירידה הדרמטית של BTC במרץ לסביבות 250 אלף עסקאות ביום, ונפח המסחר הכולל בבורסות הביטקוין החשובות הגיע ל-684.4 מיליון דולר במרץ

Impossible Foods זוכה בצו מניעה בתביעה של הפרת סימן מסחר באיחוד האירופי
בית משפט אירופי חשוב פוסק לטובת Impossible Foods בתביעה של הפרת סימן מסחר נגד נסטלה, חברת המזון גדולה ביותר בעולם

אנדרסן גלובל מרחיבה את הנוכחות בקטאר
אנדרסן גלובל מודיעה על שיתוף הפעולה שלה עם חברת המס מדוחא MS Partner, שמוסיפה עומק לנוכחות של הארגון בקטאר ומרחיבה את הפלטפורמה הגלובלית שלה.

ThreatConnect מרחיבה את הנוכחות במזרח התיכון ומועצת המפרץ לשיתוף פעולה (GCC) באמצעות שותפות אסטרטגית עם Spire Solutions
הקשר מביא את פתרונות פעילות האבטחה באמצעות בינה היחידים בענף לארגונים גדולים וממשלות באזור

מימד מקבלת אישור CE לשתי טכנולוגיות חלוציות: הבדיקה MeMed BV™ והפלטפורמה בנקודת הצורך MeMed Key™
פלטפורמת מכשירים בחזית הקידמה ובדיקה חדשנית של החתימה של התגובה החיסונית של המארח מבדילות במהירות בין זיהומים בקטריאליים וויראליים כדי לשפר את התוצאות של החולים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI