דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר יזמות, פרפקציוניזם, קושי למכור מוצר לא מושלם, הדרכת אנשי מכירות, חסרונות במוצר, קושי למכור מוצר עם חסרונות, מעשה מחכם ותם, טיפים לאנשי מכירות, אימון א
יזמות, פרפקציוניזם, קושי למכור מוצר לא מושלם, הדרכת אנשי מכירות, חסרונות במוצר, קושי למכור מוצר עם חסרונות, מעשה מחכם ותם, טיפים לאנשי מכירות, אימון א
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 2263
יזמות,פרפקציוניזם, קושי למכור מוצר לא מושלם, הדרכת אנשי מכירות, חסרונות במוצר, קושילמכור מוצר עם חסרונות, מעשה מחכם ותם, טיפים לאנשי מכירות, אימון אנשי מכירות,מוצר עם חסרונות

השאלה היאכזאת אם יש בן אדם שהוא איש מכירות ואחת הסיבות שקשה לו למכור מוצרים היא בגלל,איזה סיבות יש נגיד שאנשים קשה להם למכור את המוצרים שלהם איזה סיבה נגיד יכולהלהיות?

ש: שהוא לאמאמין במוצר.

אליעד: יפהשהוא לא מאמין במוצר אבל בא נגיד שהוא מאמין במוצר בא נלך על הצד שהוא מאמין במוצראיזה בעיה נגיד יכולה להיות לאיש מכירות למכור מוצר למרות שהוא מאמין במוצר?

ש: שהוא לאישמע אמין אולי?

אליעד: לאנגיד שהוא נשמע אמין למה שהוא לא ישמע אמין.

ש: הכוונהלאיש מכירות שהוא יודע למכור או שכאילו.

אליעד: לא הואיודע למכור אבל יש לו בעיה ספציפית למכור את המוצר בכל מקרה הבעיה הספציפית של אישהמכירות למכור את המוצר שהוא חושב שהמוצר לא מושלם.

ש: הואחושב?

אליעד: כן הואפרפקציוניסט וקשה לו למכור מוצר שהמוצר לא מושלם. מה עושים במקרה כזה איך מטפליםבזה, מה זה אומר ואיך מטפלים בזה בא בן אדם אומר קשה לי למכור ואז אתה יושב לחקוראותו למה קשה לו למכור מתברר שקשה לו למכור כי המוצר שלו לא מושלם והוא מתביישלמכור מוצר לא מושלם. עכשיו מה מתברר אצל אותו בן אדם שאין לו בעיה לדוגמא נגיד לתתאת המוצר הזה בחינם נגיד שהוא אומר אם זה היה בחינם הייתי נותן אבל ברגע שהוא מבקשעל זה כסף הוא מרגיש שהוא מחויב ואז כאילו המוצר צריך להיות מושלם ואז הוא בבעיהלמכור את המוצר מה עושים?

ש: הוא לאימכור ככה לעולם.

אליעד: נכוןהשאלה מה הפתרון, לא זה לא נכון יכול להיות שהוא ימכור מוצר אם הוא יחשוב שזהמושלם. הלאה מה עושים מה הפתרונות, אתה הבנת את השאלה מה השאלה?

ש: השאלה איךאיש מכירות ימכור מוצר לא מושלם כשהוא רוצה למכור מוצר מוכר כי לא הייתה לו בעיהלמכור את המוצר הלא מושלם ללא כסף למה כי זה פוטר אותו הוא לא אחראי כשאתה מקבל כסףיש לו הרגשה כאילו של התחייבות.

אליעד: נכוןאז מה אומרים איזה תשובה אתה היית נותן לאותו בן אדם?

ש: אתה מכיראיזה משהו מושלם.

אליעד: הואאומר לך "לא ולכן יש לי בעיה למכור".

ש: אבל אתהחייב למכור את זה.

אליעד: אז הואאומר מה שאני חייב לא חייב ואתה יודע איך זה עובד ואתה יודע איך זה עובד אז הואאומר לך "ואני קשה לי למכור כי אני רואה שהמוצר שלי לא מושלם". לא קרה לך פעםשייצרת מוצר ולא רצית למכור אותו כי הוא לא היה מושלם או לך לא, יש הרבה אנשיםשמפתחים מוצר בן אדם מפתח מוצר והסיבה שהוא לא מצליח למכור את המוצר כי המוצר לאמספיק הוא אומר "לא אני רק צריך עוד לסדר את זה ואני מוכר" ואז הוא מפתח ואומרלעצמו צריך לסדר את זה ואת זה.

ש: אתה יודעכאילו מה אני הבנתי במכירות?

אליעד: מההבנת במכירות?

ש: אני הבנתישזה בכלל לא קשור למוצר המוצר שלך גם יכול להיות חרא כי רוב אלה שמוכרים מוצרים כמוwindows וכל זה הוא לא מוכר מוצר שהוא מושלם הוא עובד איזשהו סף מסוים 90% עובד ואזעם ההמשך כאילו את הבאגים משלימים.

אליעד: מהשאתה זה נכון אבל מה יעשה בן אדם שלא רוצה למכור מוצר לא מושלם קשה לו מהלעשות.

ש: אז יש לנושתי בעיות או שהוא לא ימכור או לשכנע אותו שאפשר למכור מוצר לא מושלם או לשכנע אותושהמוצר מושלם.

אליעד: איךלשכנע אותו?

ש: יש צורה"למה את לא יכול" אני שואל אותו שאלה כמו שדיברנו מקודם למה אתה לא יכול או לארוצה.

אליעד: כי הואמתבייש לבקש תמורה על דבר לא מושלם.

ש: אז הבעיההיא זה לא שיש לך בעיה למכור מוצר מושלם הבעיה שלך זה שאתה מתבייש.

אליעד: נכוןזה אותו דבר "ואז אני מתבייש יש לי בעיה".

ש: ולמה אתהמתבייש?

אליעד: "מרגישעם זה רע פאדיחה למכור מוצר לא מושלם זה פאדיחה, מרגיש מחויבות אישית שהמוצר יהיהמושלם".

ש: ולמה אתהחושב מהנקודה הזאת?

אליעד: "לאיודע בן אדם, יש לי שאיפות גדולות וזה הסטנדרטים שלי". מה עושים?

ש: אתה לאבתחום הנכון.

אליעד: אוקיאתה אומר לו תעזוב את המקצוע בסדר הבנו, אוקי הבנו האלה מה אתה אומר?

ש: שיוריד אתהמחיר אולי של המוצר ואז כזה יותר ישקף לו.

אליעד: אתהאומר לו כמה אתה חושב שהמוצר הזה שווה ואז תיקח פחות כסף ואז הוא אומר לך נכון הואהבין מה אתה אומר, קודם כל זאת עדיין בעיה אתה מבין שזאת בעיה כי איך אפשר להרוויחפה אבל דבר נוסף כי בעצם לא פתרנו לו את הבעיה אמרנו לו נכון המוצר שווה פחות תיקחפחות כסף.

ש: לא, תיקחכאילו את המינימלי שהוא יכול.

אליעד: כמהאתה חושב שהמוצר הזה שווה שלושה שקלים תמכור אותו בשלושה שקלים אבל עדיין יש פה כמהבעיות, בעיה ראשונה יכול להיות שהוא יפסיד כסף יכול להיות שהוא חושב שהמוצר בכלל לאשווה אולי לייצר אותו כי הוא בתת מודע חושב שכן שווה לייצר אותו, לא הוא גם רוצהכסף הוא גם רוצה להרוויח הוא גם לא באמת ודבר נוסף גם כן יכול להיות בן אדם שיגיד"לא אני לא מסוגל אפילו אם משלמים לי על זה שקל אני מרגיש שאני דופק את הבן אדם"למה כי אז המכירה היא כבר מחויבת ולא אפשרית.

ש: לא נראה לישיש הרבה אנשים כאלו שיגידו אני דופק את הבן אדם הזה.

אליעד: אנימספר לך מה הבן אדם אמר לי.

ש: באמת?

אליעד: ברורזה סיפור מאיפה אתה חושב שהרעיון הגיע בגלל שמישהו שאל את השאלה.

ש: בגללשהתקשר אליך בלילה?

אליעד: לאאפילו שקל הבן אדם אמר "אם מבקשים ממני אפילו שקל" נגיד הוא עשה איזה משהו שהיה טובאבל הוא עשה את זה בחינם ואז הוא אמר לו.

ש: בחינםכאילו?

אליעד: כן עשהאיזה שירות מסוים שהשירות הזה היה טוב ואז מישהו ביקש ממנו את אותו והוא אמר לו אנירוצה לשלם לך אז הוא אמר לו "לא אני לא עושה את זה" שאלתי אותו ואם זה היה בחינםהוא היה עושה אבל אם זה בתשלום הוא לא רוצה אפילו בתשלום סמלי הוא לא רוצה למה כיהוא מרגיש שזה לא מספיק טוב הוא אומר "אם משלמים לי אני כבר כאילו מפחד מפאדיחה וזהלא מספיק טוב המוצר".

ש: אז איךאפשר לשכנע אותו כן למכור את זה בכל אופן?

אליעד: כןהשאלה היא אפילו איך אפשר לגרום לו להרוויח כסף שזה אומר לשאול אותו "טוב אז מה אתהאומר כמה המוצר שלך עולה יפה תמכור אותו בכפול", הוא הלך לפתרון הכי קיצוני הוא אמראז שיעזוב את המקצוע שלא ימכור אתה אומר אין בעיה שימכור בפחות ואני אומר לא אולינלך לפתרון "אתה חושב שהמוצר שלך לא מספיק טוב יפה תעלה את המחיר שלו" איך אפשרלעשות הפוך בכלל.

ש: אז נגידוהוא עושה עבודה רוחנית.

אליעד: איך מההקשר?

ש: להמציא לוסיפור ולשכנע אותו כדי שהוא יראה שזה בסדר, זה כמו שאמרת הוא מחפש, זאת הצורה למכורמוצר מושלם.

אליעד: אפילושמעו את מה ששאלת אותי סתם.

ש: הוא מחפשכאילו צורה אנחנו צריכים ללכת להעביר לו שהוא רוצה מהות ולמצוא את הפתרון שהואכאילו צריך למוסס את הצורה שיקבל את המהות.

אליעד: איזהצורה?

ש: הצורהלמכור מוצר מושלם.

אליעד: מה אתהלא רוצה למכור מוצר מושלם מי לא רוצה למכור מוצר מושלם, מה קשור פה מהות וצורהבכלל.

ש: אנחנו קודםדיברנו יש צורה רעיון מסוים למכור מוצר מושלם.

אליעד: איךאתה מוציא שהוא ירגיש שלם איתו, יש אנשים שלא מצליחים בחיים לפעמים בגלל שהםפרפקציוניסטים הם כל דבר רוצים מושלם ואז הם לא רוצים אותו ואז הם לא עושים כלוםלדוגמא יש הרבה דברים כאלה אז מה קורה אם הפרפקציוניזם הזה נכנס לתוך מכירות, מהאתה אומר?

ש: הנושא היהפרפקציוניזם?

אליעד: הנושאהיה בן אדם שקשה לו למכור מוצר כי המוצר שלו לא מושלם בעיניו והוא לא רוצה למכורמוצר לא מושלם, מה לעשות לדוגמא יכול להיות בחור נגיד שהוא לא יתחיל עם מישהי כיהוא אומר אני לא מספיק טוב.

ש: בדיוקחשבתי על המקרה הזה נשבע לך ישר לקחתי את זה לשם.

אליעד: וואלהאיך חשבת על זה נכון אתה אומר אני רק אעשה עוד שלושה שיפוצים ואני, לא משנה אבל ישכאלה שיש להם בעיה הוא אומר אני רק אסיים את זה ואני אתחיל עם הבחורה אני רק אעשהאת זה אתחיל עם הבחורה.

ש: להגיד לואולי שלמרות שהמוצר לא מושלם עדיין זה מספק לך את הכוח אז מה זה משנה אם זה מושלםאו לא מושלם זה מספק לו את הכוח.

אליעד: קודםכל מה שאתה אומר זה נכון הנה הוא דיבר על נושא של מהות וצורה הוא אומר תסתכל עלהמהות מה המהות? המהות זה למלא את הרצון שלו ואתה ממלא לו את הרצון שלו עשית לו טובמה אכפת לך אם זה מושלם או לא אבל מה מהות המכירה למלא את הרצון של הלקוח מה המהותלתת לו את המוצר, לא מצד הלקוח מה הלקוח רוצה מוצר מושלם או הלקוח רוצה למלא אתהרצון הוא רוצה למלא את הרצון, מילאת לו את הרצון כן עשית לו טוב כן הטוב הזה שווהכסף כן יפה קח את הכסף.

מה שאתה אומרזה נכון אבל עדיין הבן אדם יגיד "לא אני רוצה שהמוצר יהיה מושלם", מה עושים אזבמקרה כזה גם הולכים על מהות וצורה אבל מכיוון אחר, מה אתה אומר יש לך רעיון, אוקיהולכים על מהות וצורה מהכיוון הזה הולכים "למה חשוב לך שהמוצר יהיה מושלם", עכשיומי שלומד פה אמור לדעת את התשובה למה רק אמור לדעת את התשובה כי לא תמיד אתה יודעאת התשובה למרות שאתה לומד פה כן אבל בכל מקרה התשובה היא פשוטה בן אדם אומר "קשהלי למכור מוצר לא מושלם" זה בן אדם שיש לו הרבה בעיות עם עצמו בכלל, בעיות של דימויעצמי בעיות של חוסר בעיות של ערך עצמי מלא בעיות יש לו.

איך אני יודעכי מה השכל שעומד מאחורי "אני לא רוצה למכור מוצר שהוא לא מושלם" קושי להתמודד עםחסרונות הוא אומר "אני וחיסרון לא הולך ביחד", עד הסוף תקשיב עכשיו כל בן אדם יש לוחסרונות אבל הוא אומר הוא לא מוכר שהם ייצרו אותו הוא אומר כי למכור מוצר ללקוח זהבעצם להגיד אני זה המוצר וכשהוא מוכר את המוצר הוא כאילו מוכר את עצמו ואז אם הוארואה את החיסרון במוצר הוא כאילו אומר "אני מוכר את החיסרון של עצמי" וזה כאילו בןאדם אומר "מה אני אמכור את החיסרון של עצמי".

עכשיו מה אניאומר בוודאות של מאה אחוז לא של 99% וודאות של 100% שאם הבן אדם הזה לצורך הענייןהיה מתסכל על החיים בצורה אחרת ובאופן כללי היה יודע להתמודד עם זה שיש חסרונותבמציאות והיה יודע לאהוב את עצמו למרות שיש לו חסרונות והיה מסוגל ללכת ברחוב עםשלט ולכתוב על השלט את החסרונות שלו והיה מסוגל לאהוב אנשים שיש להם חסרונות והיהמסוגל לאהוב את עצמו ולאהוב את החסרונות של עצמו והיה מסוגל להיות במצב שגם אםאומרים לו יש לך אפשרות להיות בלי חסרונות הוא אומר "לא אני רוצה את החסרונות" בןאדם כזה לצורך העניין לה תהיה לו בעיה למכור מוצר עם חסרונות כי מהות הטענה שבן אדםאומר "תקשיב המוצר שלי לא מושלם" זה בעצם להגיד "אני לא יכול עם חסרונות אניוחסרונות לא מסתדרים ביחד".

עכשיו מחויבבמציאות שגם בעצמו הוא רואה חסרונות ומחויב במציאות שגם אין לו בטחון עצמי בגללהחסרונות שלו ויש לו בעיית דימוי עצמי בגלל החסרונות שלו זה אותו פרנציפ ולכן הדרךלמכור את המוצר עוברת בזה שמלמדים אותו לקבל את החסרונות שלו או את החסרונות שישבמציאות באופן כללי, מה שצריך לעשות זה לשנות את התפיסה שהוא תופס חסרונות כיצד אתהמרגיש כאשר אתה רואה חיסרון באופן כללי אם אתה מרגיש פחד לחץ מתח חרדה אתה לא יכוללמכור את המוצר למה כי אם אתה מוכר את המוצר אתה בעצם אומר "מה אני חושב שהחיסרוןהזה הוא טוב יש פה דבר עם חסרונות איך אפשר לקבל את זה".

ש: מה אכפת לךמי שרוצה לקנות שיקנה.

אליעד: לך לאאכפת יש אנשים שאכפת להם יש אנשים מוסריים יותר יש אנשים שלא מוכנים למכור מוצר שישבו חסרונות. תשובה מהות התשובה היא כזאת תלמד, צריך ללמד את אותו בן אדם להתמודד עםחסרונות באופן כללי ולשאול אותו איזה חסרונות יש בך איך אתה מקבל אותם איזה חסרונותאתה רואה במציאות איך אתה מתחיל לראות חסרונות שזה יתרונות, איך אתה מתחיל לראותחסרונות שזה גם לא משנה.

ש: זה מחויבשיהיה במציאות חסרונות?

אליעד: כן אםכשתסתכל לשם לא תראה ששם חסר אותך לא תדע שאתה פה, אם תסתכל לשם ולא תראה שם שוםחיסרון זה אומר שאתה תראה גם את עצמך שם אז אם כל מקום שתסתכל לא תראה שום חיסרוןזה אומר שבכל מקום שתסתכל תראה את עצמך ואז לא תראה את עצמך. הסברתי את זה כל כךהרבה פעמים עוד פעם כשתסתכל לשם אתה לא תראה שום חיסרון זה בעצם אומר שלא יהיה שוםמקום שלא תראה את עצמך נכון?

ש: לאיודע.

אליעד: אם אתהלא שם זה חיסרון או יתרון?

ש: לא זה ולאזה.

אליעד: מה זהחיסרון מה פירוש חיסרון?

ש: שיש משהושהוא לא מושלם כאילו.

אליעד: כן אבלאם אתה לא שם זה מושלם שם, עכשיו למה אתה טיפה לא מבין אותי כי אתה אומר "כן אבלחיסרון פירושו משהו שאני לא רוצה אותו וזה שאני לא שם אני לא לא רוצה את זה מה אכפתלי שאני שם למה להגיד שזה חיסרון". יפה אז כרגע אצלך חיסרון ויתרון זה יותר עלדברים שאתה רוצה או לא רוצה אבל בא נניח נגיד תקשיב לי נגיד שאתה לוקח רשימה ואתהרושם את כל מה שאתה רוצה ואני מביא לך מה אתה חושב שיהיה אחר כך אחר כך יהיו גםחסרונות אבל אני מסביר גם איזה חסרונות יהיו אם כרגע יש לך חיסרון שאין פה משהוספציפי שאתה רוצה אז אם יהיה את כל מה שאתה רוצה יפריע לך החיסרון שאתה לא שם ושמהששם לא נמצא פה.

עוד פעם יששני סוגי חסרונות יש חסרונות ואחר כך נדבר על זה מעוד זווית נוספת, יש כמה סוגיחסרונות במציאות יש חיסרון של צורה ספציפית אתה אומר "אני חסר לי צורה ספציפית"נגיד, אוקי אבל יש חסרונות כלליים נגיד לדוגמא הצבע הלבן חסר את הצבע האדום זה גםחיסרון אתה רואה קיר בצבע לבן חסר בו את הצבע האדום נכון חסר לו גם את הצבע הירוק,נכון לכן יש לנו בעיה שהאדום חסר את הלבן והלבן גם חסר את האדום זאת באמת בעיה, מהאתה שאלת אותי.

ש: יכול להיותשזה גם יתרון.

אליעד: גםנכון מה היתרון שיש פה רק לבן ולא אדום, מה היתרון של האדום שהוא לא לבן. תקשיב עודפעם אתה שאלת אותי שאלה האם מחויב שבן אדם תמיד יראה חיסרון ואני עונה לך שכן ואנימסביר לך איזה חיסרון הוא תמיד יראה אז אני מסביר לך כרגע אולי אתה אומר "מה אכפתלי הקיר לא מפריע לי שהקיר הוא לא אדום", נכון ואני מסביר לך שברמת העיקרון לויצויר שכל הרצונות שלך תמלא אותם תשיג את הכסף ואת זה ואת זה עדיין יהיו חסרונותאני מסביר לך שעצם זה שאתה מתסכל על קיר ואתה תראה שהוא לבן ולא כחול ולא אדום ולאצהוב ולא זה ולא זה יעשה לך רע למה כי אתה תגיד הקיר הזה לא מושלם.

ש: אוקי ומהכאילו החיסרון היותר עמוק שאני לא פה שאני לא שם?

אליעד: לא כלדבר שהוא לא משהו אחר זה חיסרון עכשיו כרגע לא מפריע לך זה שיש משהו שהוא לא משהואחר יש דברים יותר ספציפיים שמפריעים לך אבל בתת מודע אני מסביר לך בתת מודע אחרישתמלא את כל הרצונות, יש לך ים של רצונות לא חסר חסרונות במציאות. תן לי להמשיך בכלמקרה מה שאני אומר הוא כזה דבר הדרך לפתור את הבעיה שבן אדם קשה לו למכור מוצר כיהמוצר שלו לא מושלם עוברת דרך זה שמלמדים אותו להתמודד עם קבלת חיסרון באופןכללי.

עכשיו למהאמרתי בהתחלה שמי שפה היה אמור להבין את זה מיד למה כי כשמישהו יש לו איזה בעיה אתהישר אמור לתמלל את זה להפשיט את השאלה מישהו אומר קשה לו למכור מוצר שהוא לא מושלם,ישר להגיד לא מושלם זה חסרונות קשה למכור מוצר שלא מושלם זה "קשה לי עם משהו שהואלא מושלם קשה לי עם חסרונות", "קשה לי למכור מוצר שהוא לא מושלם" זה צורה של "קשהלי עם משהו שהוא לא מושלם" זה צורה של "קשה לי עם חוסר שלמות וקשה לי עם חסרונותואני לא אוהב חסרונות" זה הכל אז אם תפתור את "האני לא אוהב חסרונות" זה יתבטא"בקשה לי למכור מוצר שהוא לא מושלם".

כמה שהוא שונאחסרונות כמה שהוא מתבייש בחסרונות שלו ככה יותר קשה לו למכור מוצרים שהם לאמושלמים, זאת אומרת שבן אדם באופן כללי סובל מזה שרע לו מהחסרונות שלו מזה שרע לומהחסרונות שיש במציאות וזה מתלבש אחת הצורות שזה בא לידי ביטוי "בקשה לי למכור מוצרשהוא לא מושלם.

ש: יכולהלהיות עוד סיבה שהוא לא רוצה למכור את המוצר בגלל שהוא חושב שזה לא מוסרי.

אליעד: זהאותו דבר למה הוא חושב שזה לא מוסרי כי זה לא מוסרי לעשות רע והמוצר לא מושלם זה רעאז זה אותו דבר, זאת אומרת לו יצויר שהוא היה חושב שזה בסדר לא מושלם ושלא מושלם זהטוב ושחיסרון זה טוב ושזה הכי מוסרי לעשות לא מושלם ושאתה גם לא חייב להיות מוסריושאתה לא חייב להיות רק מוסרי ושגם אם אתה לא מוסרי גם זה בסדר אם הוא היה חושב אתכל זה לא הייתה לו בעיה למכור את המוצר.

ש: שניה אם ישקשה לי עם מוצר לא מושלם, קשה לי עם החסרונות שלי אחר כך קשה לי עם החסרונות שלהמציאות ומה אחר כך?

אליעד: אותודבר באופן כללי ההתייחסות של הבן אדם לחסרונות באופן כללי משפיעה גם על איך הואמוכר מוצרים אם בן אדם נמצא במקום של פרפקציוניסטיות יהיה לו קשה למכור מוצרים כישום מוצר לא מושלם, איפה זה מסופר זה מסופר בסיפורי מעשיות של רבי נחמן על הסיפורעל החכם והתם מה מסופר עליהם אני אספר לכם את הסיפור מסופר על תם, זה די דומה לזהקצת דומה לזה או די דומה לזה מסופר ככה מסופר שהחכם, בא נתחיל מהתם מה התם עשהבחיים התם היה סנדלר אוקי בוא נמצא לכם את זה.

התם היה סנדלרוכתוב ככה "והיה מלא שמחה תמיד כשהיה גומר המנעל" אם הוא היה מסיים לייצר נעל ומןהסתם היה לו שלושה קצוות זאת אומרת כנראה שאם התם היה מסיים לייצר נעל כנראה שהנעלהייתה יוצאת עם שלושה קצוות כי לכולם הוא צריך לעשות את זה מספיק טוב "כי לא היהיכול לאומנות בשלמות" הוא לא היה באמת יודע להיות סנדלר מקצועי אז מה הוא היה עושההתם הזה הוא היה לוקח את הנעל בידו "והיה משבח אותו והיה מתענג מאוד ממנו והיה אומראשתי כמה יפה ונפלאה הנעל הזאת כמה מתוקה הנעל הזאת, כמה נעל של דבש וסוכר הנעלהזאת" זה הוא היה אומר על הנעל שהייתה יוצאת לו על הפנים.

ואשתו הייתהשואלת אותו "אם כן למה שאר הסנדלרים לוקחים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים" אם באמתזאת נעל כל כך טובה אז למה אחרים מוכרים את זה בכפול את הנעל שלהם מוכרים בכפול ממךאז הוא אמר לה "רגע מה לי וזה לא הבנתי את השאלה בכלל זה המעשה שלו וזה המעשה שליכאילו מה את בכלל מנסה להשוות ביני לביניהם כאילו מה הקשר בין כמה הוא מוכר לכמהאני מוכר מה הקשר בכלל" והוא עוד אמר "למה אנחנו מדברים על אחרים למה אנחנו מדבריםעל מישהו אחר הלא בואי נתחיל לחשוב כמה אני מרוויח מהמנעל הזה האור עולה לי ככה זפתלחוטים, שאר הדברים עולה לי ככה ועכשיו אני מרוויח פה עשרה שקלים מה אכפת לי רווחכזה כאילו מה ענייני שהוא מוכר ביותר מה זה קשור אלי בכלל.

"והיה רק מלאשמחה תמיד" עכשיו וכולם חשבו שהוא משוגע והוא היה הכי שמח, זאת אומרת הוא בעצםכשהוא היה מייצר מוצר גרוע הוא היה מוכר אותו בלי בעיה והוא היה הכי שמח ומאושרלעומת זאת היה את החכם שהחכם היה מאוד חכם והוא גם למד להיות רופא והוא גם למדלהיות יהלומן והוא גם היה איש מכירות וגם הרבה דברים עשה בכל מקרה אבל אצלו זה היההפוך אצל החכם היה מלא ייסורים היה לו מלא סבל "והיה בא שר אחד" והיה בא איזה שרואומר לו "תעשה לי טבעת של זהב" והיה עושה לו טבעת נפלאה והיה עושה שם ציורים ועשהשם איזה אילן ובתור הטבעת צייר איזה עץ שהיה מאוד נפלא ובא השר והשר נגיד לא אהב אתהטבעת והיה לו ייסורים גדולים כי הוא ידע שהוא אומר "כן אבל אם העץ הזה היה ליבמקום אחר היו מעוד מעריכים את זה למה הוא לא מעריך אותי אבל היה מקרה גםהפוך"...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מגשר, מטפלהתנהגותי קוגניטיבי, מטפל רגשי, ייעוץ טיפולי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי, מטפל אישי, חסרונות במוצר, חיסרון,פסיכולוג, פילוסופיה, פסיכולוגיה, שכנוע, שלמות, למכור מוצר ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI